- Použitelnost -

Použitelnost webových stránek se velkou měrou podílí na přeměně návštěvníka v zákazníka. Opomenutím použitelnosti se může stát, že se budou lidé na vašem webu ztrácet a následně ho opustí.

Upravíme vaše stránky tak, aby jejich snadná navigace a přehlednost vedla k maximálnímu pohodlí návštěv

 

 Návštěvník musí vědět

 

 

 

Jak vašemu webu díky použitelnosti pomůžeme?

 

Návštěvníci
rychle
najdou,
co hledají…


porozumí
tomu,
co našli...


a vhodně se
podle toho
zachovají.

 

Které aspekty webu budeme v rámci použitelnosti řešit?


  • Přehlednost a jednoduchost navigace napříč celým webem
  • Struktura a formát obsahu, nadpisy, grafické oddělení sekcí
  • Vizuální šum webu a pohyblivé prvky
  • Přívětivost vyhledávaní
  • Kontrola odkazové struktury, vnitřní prolinkování.
  • Kontrola a úprava textů (nejednoznačné termíny, pleonasmy apod..)
  • Formuláře
  • A mnoho dalšího...

 
 

Kolik vás bude analýza stát?

Analýza použitelnosti je součástí komplexní SEO analýzy. Pokud se s námi rozhodnete dlouhodobě spolupracovat, 
nebudeme si za analýzu nic účtovat. Pokud chcete pouze vědět, co je na vašem webu třeba zlepšit a jak,
můžeme analýzu provést jednorázově. Dle velikosti webu, počtu podstránek a prvků si cenu za analýzu následovně :
 

600 Kč/hod
Sazba

cca 10 hodin
Menší weby

20 – 30 hodin
Střední weby

50 a více hodin
Velké projekty

 

Nezávazná konzultace

Naši klienti
202%

...je nárůst cílených návštev u našeho
klienta pojisťovny Kupeg po třech
měsících

0

...je počet zbytečných katalogů, do
kterých vás budeme registrovat.
Opravdu je to k ničemu :)

365

...je průměrný počet dní v roce
věnovaný práci, která nás baví